L’antropologia i l’alimentació a l’esser humà

Posted in Antropologia
at 2016.06.18
With 0 Comments

L’antropologia tracta dels aspectes biològics i socials dels humans, i dins d’aquests aspectes aquesta la seva alimentació o el seu cultural alimentària. Per tant, l’antropologia aborda les conseqüències que l’alimentació ha tingut, al llarg de la història sobre la nostra espècie com a factor de progrés evolutiu. Igualment té la visió de considerar l’home com espècie zoològica, ractant les seves característiques peculiars com a conseqüència de la seva evolució i adaptació a l’ambient.

l'alimentacio antiga
D’acord amb la Dra. Aguirre (2006), l’antropologia especula sobre les possibilitats que ens imposa la nostra condició de omnívors, i la importància que ha tingut en el procés de fer-nos humans la diversitat de productes que entren a formar part del que designem “Menjar“, al costat dels aspectes sobre el que mengem, i el lloc que l’alimentació ocupa en la definició mateixa de qui som. Cada societat, cada cultura té els seus propis gustos culinaris i receptes de cuina, que els transmet als que formen part de la mateixa, sent segell distintiu d’ella.

La cultura també proporciona normes sobre els aliments què podem menjar, amb certes connotacions segons el tipus de societat. En definitiva el menjar és així mateix una forma de llenguatge que ens ajuda a entendre el que som. És oportú recordar la frase del filòsof alemany Louis Feuerbach:

“L’home és el que menja… per això la sang de patata no és bona per a la revolució”.

L’alimentació és un comportament íntimament lligat a l’humà, no solament com un fet fisiològic, sinó també àmpliament associat amb la cultura. Per mitjà de la alimentació i més explícitament amb les múltiples preparacions del menjar, es poden transmetre sentiments, pensaments i actituds com una manera més de comunicar-nos.

alimentacio i antropologia
Els humans no mengem nutrients o substàncies metabolizables que cobreixen les nostres necessitats fisiològiques, ni aliments que contenen a aquests nutrients, sinó menjar o sigui substàncies comestibles barrejades, preparades i organitzades segons normes o receptes. En situar l’alimentació com un fenomen social i cultural, la complexitat del fet alimentari ens fa considerar qüestions molt diverses de caràcter biològic, ecològic, psicològic, cultural, econòmic, polític o religiós.