alimentacio de l'esser huma

L’antropologia i l’alimentació a l’esser humà

L’antropologia tracta dels aspectes biològics i socials dels humans, i dins d’aquests aspectes aquesta la seva alimentació o el seu cultural alimentària. Per tant, l’antropologia aborda les conseqüències que l’alimentació ha tingut, al llarg de la història sobre la nostra espècie com a factor de progrés evolutiu. Igualment té la visió de considerar l’home com espècie zoològica, ractant les seves característiques peculiars com a conseqüència de la seva evolució i adaptació a l’ambient. D’acord amb la Dra. Aguirre (2006), l’antropologia especula sobre les possibilitats que ens imposa la nostra condició de omnívors, i la importància que ha tingut en el procés de fer-nos humans la diversitat de productes que entren a formar part del que designem “Menjar“, al costat dels aspectes sobre el que mengem, i el lloc que l’alimentació ocupa en la definició mateixa de qui som. Cada societat, cada cultura té els seus propis gustos culinaris i receptes de cuina, que els transmet als…
antropologia biologica

QUÈ ÉS L’ANTROPOLOGIA MÈDICA?

És l’estudi de la representació de la malaltia, el paper dels terapeutes  i les pràctiques terapèutiques que fan servir des de els tipus de rituals de curació; estudiats pel sistema sociocultural en el qual operen. Cada societat, cada cultura percep de manera diferent la malaltia, la salut i la curació. En alguns casos, aquestes percepcions poden ser un obstacle per a la prevenció i el tractament de la malaltia. Les accions de la GPA en el camp de l’antropologia tenen per objectiu reforçar la comprensió de com les malalties que es poden prevenir amb vacunes i són percebuts i tractats a tot el món. Antropologia mèdica és una branca de l’antropologia social que neix a partir de l’estudi de les creences i rituals relacionats amb la salut i la descripció de la variació biològica en els éssers humans. Avui dia, els antropòlegs metges estan interessats en una àmplia gamma de temes, incloent les bases culturals de la salut, distribució de…
medica

LA CULTURA DE L’ANTROPOLOGIA MÈDICA

Per als antropòlegs, la cultura vol dir que la gent ha d’aprendre, a diferència de l’herència biològica. La cultura consisteix en coneixements, valors, creences i regles de la vida que són comuns a les persones i els permeten viure i treballar junts per una comunicació eficaç. La cultura no és el mateix que l’origen ètnic o nacionalitat. La cultura es basa en les experiències úniques de les persones en la mesura que comparteixen camins comuns. Si bé és cert que la nacionalitat i l’origen ètnic poden ser fonts de coneixements i experiències comunes, altres factors com l’edat, el gènere, la història de la migració, la classe social, l’educació i l’ocupació poden representar fonts de variabilitat intra cultural o intra-ètnica. Pot ser, per exemple, una dona bosniana que va estudiar a Suïssa, està criant als seus fills i treballar-hi per fer un intercanvi de coneixements culturals amb les dones suïsses. Imagineu societats (nacions, grups ètnics) com mosaics formats,  barregen moltes cultures…
origens antropologia

ELS FUNDADORS DE L’ANTROPOLOGIA MÈDICA

L’antropologia (“anthropos”, home, i “logia”, “ciència”) és una ciència que estudia l’home en la seva totalitat, incloent els aspectes biològics i socioculturals com a part integral de qualsevol grup i / o societat. Per això la antropologia medica es la ciència que estudia la Salud del homes. Però sabem de on ve la antropologia i qui la va fundar? Podem trobar antropòleg en els anys 300 a. C fins ara. Però el que volem descobrir son els fundadors de la antropologia medica. Però tot i així també tenim que saber don venen, aquí tenim alguns exemples. Aristòtil (384-322 a. C.) Parla de temes antropològics en les seves obres “De Partibus Animalium”, “De Generatione Animalium” i “Història Animalium”, on trobem les idees de gradació (“la naturalesa no dóna salts”). Estudia a l’home per ser l’animal més complet en totes les seves parts i per ser l’animal que coneixem millor. Ens parla amb vint segles d’anticipació, que el cervell humà és molt…