alimentació saludable amb liquadores

Fruites i verdures en liquats: essencials per aturar l’envelliment

La següent piràmide pretén ser una representació gràfica on s’explica de manera molt senzilla com ens hauríem d’alimentar per mantenir un pes saludable, retardar el procés d’envelliment i prevenir moltes de les patologies més habituals a la nostra societat com les que s’han explicat, que poden accelerar aquest procés i empitjorar molt la qualitat de vida. Tal i com es pot observar, existeixen diferents nivells, que representen els diferents grup d’aliments. Els aliments dibuixats són els més representatius de cada grup. A més a més, la piràmide té en compte la freqüència de consum (diari, setmanal, mensual i esporàdic) dels aliments, de manera que els de la base de la piràmide són els que hem de consumir amb més freqüència i a mesura que anem ascendint cap al vèrtex hi trobem els que hem de consumir esporàdicament. Per què prendre fruites i vegetals amb liquats de liquadores Més informació: comprar-licuadora.com És evident que les fruites i els vegetals tindràn…
antropologia enfermedades

¿COM AJUDA L’ANTROPOLOGIA MÉDICA A LES ENFERMETATS ACTUALS?

Veurem com l’antropologia médica, o mes ven dit, gràcies als antropòlegs que han descobert y alertat sobre enfermetats actuals. L’antropologia com assumpte consubstancial a l’estudi i intervenció clínica de les persones que viuen amb VIH / SIDA permeten estudiar l’home en la seva condició social, com a generador de fets (comportaments) i processos socioculturals; conèixer les limitacions i les potencialitats dels portadors, malalts i persones amb alt risc, les seves relacions, la seva quotidianitat, les seves formes d’aprehendre el món; rellevar la importància de l’acció comunicativa com a mediadora de les interaccions i com a eix de l’estructuració de formes de vida i la fixació dels coneixements per mitjà de la interpretació de símbols, és a dir, rellevar la importància del llenguatge com a creador de mons, entre ells el món del VIH / SIDA. La perspectiva socio-antropològica ajuda a mesurar l’impacta de la malaltia i facilita la investigació de les relacions existents entre les condicions de vida, comportament, factors…