ELS FUNDADORS DE L’ANTROPOLOGIA MÈDICA

Posted in Antropologia
at 2016.04.01
With 0 Comments

L’antropologia (“anthropos”, home, i “logia”, “ciència”) és una ciència que estudia l’home en la seva totalitat, incloent els aspectes biològics i socioculturals com a part integral de qualsevol grup i / o societat. Per això la antropologia medica es la ciència que estudia la Salud del homes.

Però sabem de on ve la antropologia i qui la va fundar?

Podem trobar antropòleg en els anys 300 a. C fins ara. Però el que volem descobrir son els fundadors de la antropologia medica. Però tot i així també tenim que saber don venen, aquí tenim alguns exemples.

origens antropologia

Aristòtil (384-322 a. C.)

Parla de temes antropològics en les seves obres “De Partibus Animalium”, “De Generatione Animalium” i “Història Animalium”, on trobem les idees de gradació (“la naturalesa no dóna salts”). Estudia a l’home per ser l’animal més complet en totes les seves parts i per ser l’animal que coneixem millor. Ens parla amb vint segles d’anticipació, que el cervell humà és molt més gran que la resta dels animals, proporcionalment a la massa del cos. Ens indica a més, el seu caràcter de bípede i que és l’únic animal capaç de deliberar i reflexionar. També es refereix a l’herència, creixement, proporcions del cos en el nen, distribució del borrissol, la reproducció, el crani i les sutures, etc.

Però el més transcendent és el mètode que fa servir, utilitzant simultàniament i amb la deguda mesura l’anàlisi i la síntesi.

Hipòcrates (460-377 aC.)

En les seves obres “De Natura Hominis” i “De Aere, Aquis et locis”, sosté la teoria de la influència del medi sobre els caràcters físics de l’home, i posa l’accent sobre les diferències que hi ha entre els que habiten en climes diferents, asseverant que es deu a les variacions de lloc, humitat, sequedat, etc. Estudia també les deformacions cranials artificials, així com l’herència de caràcters adquirits.

Heròdot (484-425 a. C.)

Qui en les seves famoses “Històries” ens revela dades interessants sobre els habitants de Líbia, Egipte, Grècia, Àsia Menor, Etiòpia i Escítia. Fins i tot trobem expressions a propòsit de les diferències del crani humà entre els egipcis i els perses.