alimentacio de l'esser huma

L’antropologia i l’alimentació a l’esser humà

L’antropologia tracta dels aspectes biològics i socials dels humans, i dins d’aquests aspectes aquesta la seva alimentació o el seu cultural alimentària. Per tant, l’antropologia aborda les conseqüències que l’alimentació ha tingut, al llarg de la història sobre la nostra espècie com a factor de progrés evolutiu. Igualment té la visió de considerar l’home com espècie zoològica, ractant les seves característiques peculiars com a conseqüència de la seva evolució i adaptació a l’ambient. D’acord amb la Dra. Aguirre (2006), l’antropologia especula sobre les possibilitats que ens imposa la nostra condició de omnívors, i la importància que ha tingut en el procés de fer-nos humans la diversitat de productes que entren a formar part del que designem “Menjar“, al costat dels aspectes sobre el que mengem, i el lloc que l’alimentació ocupa en la definició mateixa de qui som. Cada societat, cada cultura té els seus propis gustos culinaris i receptes de cuina, que els transmet als…